Kanapių sėklų frakcionavimas taikant virškrizinę ekstrakciją bei fermentinį ir ultragarsinį poveikį (NewExtract)

 

Projekto nr.: PP35/167

Projekto aprašymas:

Lietuvoje kasmet susidaro tūkstančiai tonų įvairių žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo atliekų, kurios dažnai yra potencialiai vertinga žaliava įvairių didesnės vertės maistinių medžiagų gamybai. Deja didžioji dalis tokių atliekų šiuo metu yra panaudojama labai neefektyviai arba tiesiog išmetama į sąvartynus, nes nėra sukurta efektyvių technologijų tokioms žaliavoms perdirbti. Pluoštinių kanapių auginimas ir jų apdirbimo produktų (daugiausia aliejaus) gamyba sparčiai plečiasi tiek Lietuvoje, tiek ir kitose pasaulio valstybėse. Pagrindinė gamybos atlieka yra kanapių sėklų lukštai, kurių sudėtis praktiškai nėra ištirta. Projekto vykdymo metu bus taikomi inovatyvūs virškrizinės ekstrakcijos, ultragarsinio ir fermentinio apdorojimo metodai kanapių sėklų lukštų perdirbimui į aukštos vertės gamtinės kilmės funkcionaliuosius komponentus. Lipofilinės medžiagos iš kanapių sėklų lukštų bus išskiriamos naudojant laboratorinę ir pilotinę virškrizinės ekstrakcijos anglies dvideginiu įrangą. Siekiant padidinti frakcijų išeigas numatyta taikyti ultragarsinės ekstrakcijos bei kombinuoti ultragarsinės / fermentinės ekstrakcijos metodai. Bus nustatyti optimalūs ekstrakcijos procesų parametrai (temperatūra, trukmė, ultragarsinio apdorojimo parametrai ir kt.) taikant atsako paviršiaus metodologiją (atsakas – tirpiųjų medžiagų išeiga). Gautų frakcijų sudėtis ir savybės bus analizuojamos ir įvertinamos taikant šiuolaikiškus ir inovatyvius chromatografijos ir masių spektrometrijos metodus. Papildomai bus įvertintas gautų frakcijų antioksidacinis aktyvumas. Manoma, kad optimizavus kompleksiškai taikomos virškrizinės ekstrakcijos ir fermentinio bei ultragarsinio apdorojimo parametrus iš pluoštinių kanapių sėklų lukštų būtų galima efektyviai išskirti antioksidaciniu aktyvumu pasižyminčių junginių frakcijas (pvz., polifenolinius junginius), kurios potencialiai galėtų būti panaudojamos kaip natūralūs gamtinės kilmės antioksidantų šaltiniai maisto, farmacijos ir kosmetikos pramonėje. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas leistų iš dalies prisidėti prie ekologinių problemų, susijusių su kanapių aliejaus gamybos metu susidarančių atliekų perdirbimu, sprendimo būdų paieškos bei sukurti inovatyvias technologijas didelę vertę turinčių funkcionaliųjų ingredientų gamybai iš labai pigios žaliavos.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-03-03 - 2016-12-31

Vadovas:
Vaida Kitrytė

Trukmė:
2016 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra