Kambario temperatūros fosforescencija pasižyminčių tiantreno darinių savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0022

Projekto aprašymas:

Pagrindinis projekto tikslas – naujų fosforescuojančių kambario temperatūroje tiantreno darinių savybių tyrimas. Bemetalių organinių medžiagų gebėjimas efektyviai fosforescuoti kambario temperatūroje yra patraukli alternatyva organometaliniams spinduoliams dėl jų paprastesnės sintezės, žemesnės kainos, biosuderinamumo, geresnio biosuirimo ir stabilumo. Bemetalės organinės kambario temperatūroje fosforescuojančios (KTF) medžiagos gali būti pritaikytos eilėje sričių, tokiose kaip didelio kontrasto biovaizdinime, ypač jautriuose deguonies jutikliuose, kaip singletinio dalijimosi medžiagos arba pažangiose dokumentų apsaugos technologijose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tiantreno fragmentą turintiems spinduoliams bus ištirtos terminės, elektrocheminės ir optinės savybės, taip pat bus atliktas polimerinės matricos parinkimas ir suderinamumas su KTF emiteriu bei skirtingų matricų įtakos tyrimas KTF sistemų emiteris – matrica fotofizikinėms savybėms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-02 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Aušra Tomkevičienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra