Kalio ir aliuminio jonų įtaka dvibazių kalcio hidrosilikatų kristalizacijai

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-16-0175

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma ištirti K+ jonų ir kompleksinio (K+ + Al3+) priedo įtaką dvibazių kalcio hidrosilikatų kristalizacijai CaO-SiO2-H2O sistemoje, kurios molinis CaO/SiO2 santykis – 1,9. Sintezė bus atlikta hidroterminėmis sąlygomis, 200 oC sočiųjų vandens garų aplinkoje, esant 4, 8, 16, 24, 48 ir 72 valandų izoterminio išlaikymo trukmei. Tyrimo metu gauti produktai bus ištirti rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės, vienalaikės terminės analizės bei Furjė transformacijos – infraraudonųjų spindulių spektroskopijos metodais bei pasiūlyta racionalios sintetinių produktų taikymo sritys.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Kęstutis Baltakys

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra