Kalcio sulfoaliuminatinio-belitinio cemento savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-15-0019

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma ištirti optimaliomis sąlygomis susintetinto aplinkai draugiško kalcio sulfoaliuminatinio-belitino cemento hidratacijos ypatumus, ir gauto cementinio akmens mechanines ir fizikines-chemines savybes. Tikėtina, kad šio cemento savybės tenkins standartų reikalavimus, keliamus belitiniams ir specialiems žematemperatūriams cementams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekte nustatytas reikalingas gipso priedo kiekis kalcio sulfoaliuminatino-belitino cemento hidratacijai. Projekto įgyvendinimo metu ištirta trukmės ir temperatūros įtaką cemento hidratacijos eigai, stipruminėms savybėms, bei hidratacijos produktų mineraliniai sudėčiai ir jų fizikinės-cheminės savybės, kietėjant sočiųjų vandens garų aplinkoje. Pasiūlyta kalcio sulfoaliuminatino-belitino cemento gamybos ir kietinimo principinė technologinė schema.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tadas Dambrauskas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku