Kalcio sulfoaliuminatinio-belitinio cemento savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-15-0019

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma ištirti optimaliomis sąlygomis susintetinto aplinkai draugiško kalcio sulfoaliuminatinio-belitino cemento hidratacijos ypatumus, ir gauto cementinio akmens mechanines ir fizikines-chemines savybes. Tikėtina, kad šio cemento savybės tenkins standartų reikalavimus, keliamus belitiniams ir specialiems žematemperatūriams cementams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekte nustatytas reikalingas gipso priedo kiekis kalcio sulfoaliuminatino-belitino cemento hidratacijai. Projekto įgyvendinimo metu ištirta trukmės ir temperatūros įtaką cemento hidratacijos eigai, stipruminėms savybėms, bei hidratacijos produktų mineraliniai sudėčiai ir jų fizikinės-cheminės savybės, kietėjant sočiųjų vandens garų aplinkoje. Pasiūlyta kalcio sulfoaliuminatino-belitino cemento gamybos ir kietinimo principinė technologinė schema.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Tadas Dambrauskas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra