Junginių, pasižyminčių uždelstąja fluorescencija, fotofizikinių ir elektroliuminescencinių savybių tyrimai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0240

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – naujų junginių pasižyminčių uždelstosios fluoresencijos reiškiniu (temiškai aktyvinama uždelstaja fluorescencija arba tripletų anihiliacija) fotofizikinių bei elektroliuminescencinių savybių tyrimai. Vykdydamas projektą, tyrimus, studentas įvaldys šiuolaikinius teorinius ir eksperimentinius organinių junginių tyrimo metodus, išmoks apibendrinti tyrimų rezultatus mokslinio straipsnio rankraštyje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Naujų junginių praskiestų tirpalų bei kietų bandinių fotofizikinės savybės bei jų sluoksnių krūvininkų pernašos savybės. Perspektyviausi junginiai bus išbandyti kaip spinduoliai organinių šviesos diodų struktūrose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku