Junginių, pasižyminčių uždelstąja fluorescencija, fotofizikinių ir elektroliuminescencinių savybių tyrimai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0087

Projekto aprašymas:

Trečios kartos OLED, paremti termiškai aktyvinamos uždelstos fluorescensijos (TADF) reiškiniu skirtingai nei fosforescenciniai šviestukai nereikalauja brangių ir neekologiškų sunkiųjų metalų kompleksų . TADF reiškiniu paremtuose OLED aukštas efektyvumas pasiekiamas dėka atvirkštinės interkombinacinės konversijos iš sušadintos tripletinės būsenos į sužadintą singletinę būseną. Tokia konversija įmanoma tik kai skirtumas tarp sužadintų sigletinės ir tripletinės busėnų energijų yra labai mažas. Šios konversijos dėka TADF reiškiniu paremtuose OLED eksploatuojami tiek singletiniai tiek tripletiniai eksitonai ir jų teorinis vidinis kvantinis našumas yra 100 %. Pakankamai didelį OLED efektyvumą taip pat galima pasiekti pasitelkiant kitą uždelstosios fluorescencijos rūšį – tripletų anihiliaciją. Šio projekto tikslas – naujų junginių pasižyminčių uždelstosios fluoresencijos reiškiniu (temiškai aktyvinama uždelstaja fluorescencija arba tripletų anihiliacija) fotofizikinių bei elektroliuminescencinių savybių tyrimai. Bus ištirtos 3-5 naujų junginių praskiestų tirpalų bei kietų bandinių fotofizikinės savybės (fotoliuminescencijos spektrai, fotoliuminescencijos gesimo dinamika, fotoliuminescencijos kvantinės išeigos) bei jų sluoksnių krūvininkų pernašos savybės. Perspektyviausi junginiai bus išbandyti kaip spinduoliai organinių šviesos diodų struktūrose. Bus nustatytos ir išanalizuotos suformuotų prietaisų elektroliuminescencinės charakteristikos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Fotofizikinės praskiestų tirpalų bei kietų bandinių savybės bus ištirtos tiek nuostoviosios tiek laikinės skyros liuminescencinių spektrometrijų metodais. Fotoliuminescencijos kvantinės išeigos bus nustatytos nadojant integruojančią sferą. Junginių sluoksnių krūvininkų pernašos savybės bus tiriamos lėkio trukmės metodu. Organiniai šviesos diodai bus formuojami vakuuminio garinimo arba tirpalų liejimo būdais. Atlikdamas mokslinius tyrimus, studentas įvaldys šiuolaikinius teorinius ir eksperimentinius tyrimų metodus, tokius kaip tankio funkcionalo teorija, nuostovioji ir laikinės skyros liuminescencinė spektroskopija, fotoelektronų emisijos spektrometrija, lėkio trukmės metodas. Be to studentas išmoks formuoti organinius šviesos diodus ir nustatyti jų charakteristikas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Oleksandr Bezvikonnyi

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra