Jonogeninio nanokrakmolo flokuliantas (Flokuliantas)

 

Projekto nr.: MIP-34/2014

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Algirdas Žemaitaitis, Joana Bendoraitienė

Trukmė:
2014 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra