Jaunosios mokslininkės kompetencijų ugdymas Kopenhagos universitete (Danija)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-07-0092

Projekto aprašymas:

Mokslinės stažuotės tikslas – ugdyti jaunosios mokslininkės kompetencijas biologiškai aktyvių baltymų tyrimų srityje, siekiant įgyti praktinės patirties. Stažuotės metu įgytos žinios ir patirtis iš esmės padidins jaunosios mokslininkės kompetencijas, bei turės įtakos tolimesnei mokslininkės veiklai tiek vykdant mokslinius tyrimus, tiek dėstant studentams bei vadovaujant jų moksliniams darbams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-05-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Čižeikienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra