Jaunosios mokslininkės kompetencijos kėlimas Kopenhagos universitete

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-14-0024

Projekto aprašymas:

Mokslinės stažuotės tikslas – ugdyti jaunosios mokslininkės kompetencijas molekulinės mikrobiologijos srityje, siekiant įgyti praktinės patirties, o taip pat gauti trūkstamus tyrimų rezultatus mokslinei publikacijai užbaigti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Stažuotės metu įgytos žinios ir praktinė patirtis iš esmės padidins jaunosios mokslininkės kompetencijas, bei turės įtakos tolimesnei mokslininkės veiklai tiek vykdant mokslinius tyrimus, tiek dėstant studentams bei vadovaujant jų moksliniams darbams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-11 - 2019-08-23

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Čižeikienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra