Intensyvios ūkinės veiklos neigiamų padarinių klimato kaitai mažinimas kuriant ir naudojant aplinkai draugiškas bioaktyvias trąšas (Biotrąšos)

   

Projekto nr.: PP54/206

Projekto aprašymas:

Europoje daug dėmesio skiriama intensyvios ūkinės veiklos keliamo neigiamo poveikio gamtai, tuo pačiu ir klimato kaitai problemoms spręsti. Viena iš tokių problemų, turinti neigiamos įtakos aplinkai (nitratų išplovimas į gruntinius vandenis, eutrofikacijos procesų suintensyvėjimas, dirvožemio sudėties ir pusiausvyros sutrikimas ir kt.) yra žemės ūkio našumo didinimas naudojant labai koncentruotas (ypač azoto) trąšas. Nėra abejonių, kad trąšų naudojimas būtinas, tačiau pastaruoju metu tobulinamoms ir naujai kuriamoms trąšoms keliami specialūs reikalavimai: trąšos turi būti efektyvios, bet kartu ir tausojančios aplinką. Vienas iš svarbiausių ekosistemų tvarumą ir jų produktyvumą lemiančių komponentų yra dirvožemis, kurio degradacijos mastai (humusingo dirvožemių plotų sumažėjimas) dėl gausaus nesubalansuoto trąšų naudojimo Lietuvoje yra dideli. Todėl pastaruoju metu didėja susidomėjimas moksliniais tyrimais, kurių rezultatai padėtų atstatyti nualintą dirvožemį. Sprendžiant dirvožemio derlingumo atstatymo ir efektyvaus augalų maisto medžiagų įsisavinimo klausimus naudojami įvairūs mikroorganizmai, bakterijos ir kt. Tikslinga būtų panaudoti ir mikrodumblius, kurie patrauklūs tuo, kad jų auginimui nereikalingi žemės ūkio paskirties plotai, biomasės kaupimui jie naudoja anglies dvideginį, azoto ir fosforo junginius, be to yra draugiški aplinkai ir jų naudojimas leidžia sukurti uždarą ciklą. Todėl projekto tikslas – sukurti efektyvias ir ekosistemų tvarumą skatinančias mikrodumbliais praturtintas trąšas.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas


Projekto rezultatai:

Mikrodumblių biomasės cheminė sudėtis yra tinkama bioaktyviosioms trąšoms gaminti, nes juose yra mineralinėse rūgštyse tirpių pagrindinių ir antrinių augalų maisto medžiagų bei mikroelementų ir nėra sunkiųjų metalų. Mikrodumblių suspensijos naudojimas leidžia minimizuoti granuliuotų trąšų gamybos technologijoje naudojamos drėgmės kiekį ir, parinkus optimalias sąlygas, galima sugranuliuoti trąšoms keliamus reikalavimus atitinkančias bioaktyviąsias azoto trąšas. Laboratorinėmis sąlygomis nustatyta, kad bioaktyviosiomis medžiagomis (mikrodumblių suspensija ir melasa) praturtintų azoto trąšų naudojimas padidina dirvožemio derlingumui svarbių bakterijų koncentracijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-06 - 2020-12-31

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas

Vadovas:
Rasa Šlinkšienė

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra