Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR)

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-01-0078

Projekto aprašymas:

Projekto metu siekiama sukurti inovatyvų pažangios terapijos produktą skirtą sąnarinės kremzlės regeneracijai. Kuriamas 3D polimerinis konstruktas su augimo faktoriais ir somatinėmis kamieninėmis ląstelėmis, atliekamas konstrukto fizinių ir biologinių savybių charakterizavimas ir optimizavimas in vitro. Konstruktas implantuojamas į dirbtinai sukeltas eksperimentinių gyvūnų sąnario pažeidimo vietas, vertinamas sukurto produkto terapinis efektyvumas ir gebėjimas formuoti kremzlės audinį ikiklinikiniame kremzlės pažeidimo modelyje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“


Projekto rezultatai:

Projekto rezultate bus sukurtas 3D polimerinis konstruktas kremzlės regeneracijai, ištestuotas in vitro ir in vivo. Projekto rezultatai bus paskelbti dvejose mokslinėse publikacijose bei patentinėje paraiškoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-01 - 2022-06-19

Projekto koordinatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dainius Martuzevičius

Trukmė:
2017 - 2022

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas