Inovatyvios sudėties rektalinio preparato prototipo su antocininų/karageninų kompleksu technologijos sukūrimas ir vertinimas (MEDiKOMPLEKSAS)

 

Projekto nr.: PP30/165

Projekto aprašymas:

Skirtingos sudėties ir pavidalo antocianinų (ATC) ir karagenino (KARG) kompleksų savybės buvo tiriamos 2015 m. įgyvendinant bendrą LSMU-KTU projektą BIOKOMPLEKSAS. Atliktų tyrimų išdavoje gauti KARG/ATC kompleksai pasižymi pridėtine farmacine verte, nes jų sudėtyje yra išgryninti ATC, kurie didina biospecifiškumo laipsnį, o maistinis polimeras karageninas pasižymi gelifikuojančiomis ir paviršius-taikinius dengiančiomis ir apsauginėmis savybėmis. Gauta kompleksinės sudėties medžiaga yra stabilesnė už grynus ATC, todėl yra tinkama tiek ekstemporalių, tiek ilgos tinkamumo trukmės preparatų gamybai. KARG/ATC kompleksai taip pat gali būti panaudoti aktyvių talpyklių sistemų gamyboje. Atsižvelgiant į inovatyvaus ingrediento savybes, ATC ir KARG biologinį poveikį ir autoritetinguose šaltiniuose skelbtas mėlynių preparatų vartojimo indikacijas, apibrėžta perspektyvi rektalinių preparatų farmacijos technologijų sritis. Teikiamo projekto tikslas bus sukurti optimalių savybių prototipinį produktą. Vykdant projektą bus rasti optimalių sorbcinių savybių tinkliniai ?- ir ?-KARG dariniai (KARG-T) bei optimalios ATC imobilizavimo juose sąlygos, įvertintas gautų KARG-T/ATC savybių stabilumas saugant įvairiomis sąlygomis, įvertinta gelifikuojančių medžiagų ir KARG-T/ATC komplekso įtaka preparatų tekstūrai – kietumui ir šlyties jėgai; įvertinta pagalbinių medžiagų, svarbių gaminant farmacines formas, įtaka kuriamų produktų stabilumui. Rektalinės žvakutės bus gaminamos vienfazės ir dvifazės, siekiant atrinkti optimalią veikliąją medžiagą apsaugančią technologiją, analitinės metodologinės charakteristikos bus optimizuojamos tarpinių ir galutinių produktų monitoringui bei specifikacijos parametrų ir kriterijų formavimui.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-03-01 - 2016-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Rima Klimavičiūtė

Trukmė:
2016 - 2016

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra