Inovatyvios funkcinės grupės pritaikymas TADF struktūroms

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0121

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra naujų TADF spinduolių sintezė naudojant populiarias donorines grupes ir naują “state of the art” pentafluorsulfanilgrupę kaip akceptorių. Ši grupė pastaruoju metu yra naudojama medicininės chemijos srityje, kadangi ji pasižymi stipresniu elektronų akceptoriniu efektu, lipofiliškumu, didesniu erdviniu tūriu bei geresniu stabilumu nei dažnai naudojama trifluorometilgrupė.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tiksliniai junginiai bus gauti atlikus vienos stadijos nukleofilinio pakeitimo rekciją. Bus ištirtos gautų junginių fotofizikinės, terminės, elektrocheminės savybės. Bus įvertintas jų fotocheminis, elektrocheminis stabilumas, bei jų stiklų morfologinis stabilumas. Junginiai bus išbandyti kaip emisinių sluoksnių spinduoliai OLED struktūrose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jūratė Simokaitienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra