Inovacijų tinklai ekonominei plėtrai

Projekto nr.: 1VL-986

Projekto finansavimas:

Europos kaimynystės ir partnerystės 2007-2013 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Violeta Kaunelienė

Trukmė:
2011 - 2013

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas