Greitai kietėjančių didelio stiprumo sulfoaliumoferitinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas (SAFEC)

 

Projekto nr.: S-LB-2017-6

Projekto aprašymas:

Siūloma naujovė – greitai kietėjantys didelio stiprumo sulfoaliumoferitiniai cementai su prognozuojamu hidratinių fazių susidarymo procesu, užtikrinančiu stabilias fizikines – mechanines gaminių ir konstrukcijų savybes. Mokslinis – techninis lygis atitinka pasaulinio lygio tyrimams greitai kietėjančių didelio stiprumo cementų srityje. Produkto konkurencingumą užtikrins ženklus cemento gamybos savikainos sumažėjimas, vietoje brangių žaliavų naudojant Baltarusijos ir ES šalių technogenines atliekas, taip pat stabilios fizikinės – mechaninės gaminių ir konstrukcijų savybės. Šio produkto gamybos įsisavinimas leis vystyti inovatyvias specialiosios paskirties cementų naudojimo technologijas Lietuvos ir Baltarusijos Respublikose.
Abiejų grupių pastangos bus suvienytos kuriant aplinkai draugiškos hidraulinės rišamosios medžiagos gavimo būdą. Gautas belitinis-sulfoaliuminatinis cementas tenkins esminius reikalavimus, lyginant jį su žinomu technikos lygiu. Jis daugeliu atveju gali būti naudojamas kaip alternatyva įprastiniam portlandcemenčiui. Tai aktualu keliais aspektais: pirma: dėl 100-150 °C žemesnės klinkerio degimo temperatūros sumažės hidraulinių cementų gamybos energijos sąnaudos; antra: dėl mažesnio CaCO3 kiekio žaliavose ir mažesnių kuro sąnaudų 25-30 % sumažės CO2 emisija; trečia: bus utilizuojamos pramonės technogeninės atliekos.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Baltarusija


Projekto rezultatai:

Kokybiškai naujos išvados apie greitai kietėjančių didelio stiprumo sulfoaliumoferitinių cementų klinkerio mineralų susidarymo seką jų sintezės metu ir cemento akmens hidratacijos metu vykstančius fazinius virsmus. Lygiagrečiai bus atliekami vykstančių cheminių reakcijų termodinaminiai skaičiavimai, išvadų ir eksperimentiškai nustatytų parametrų teorinis pagrindimas.
Straipsnių užsienio mokslo žurnaluose su citavimo indeksu (Q1 ar Q2); referuojamų duomenų bazėje Clarative Analytics Web of Science publikavimas.
Tarptautinių seminarų Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas.
Perspektyvos prisijungti prie artimų projekto tematikai tarptautinių projektų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-02 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra