Gamtinės kilmės bioskaidaus flokulianto panaudojimas dumblių biomasės tankinimui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0014

Projekto aprašymas:

Bioskaidus flokuliantas buvo susintetintas iš vietinės gamtinės žaliavos- bulvių krakmolo, modifikavimui naudojant 3-chlor-2- hidroksipropiltrimetilamonio chloridą. Flokuliantas tinka dumblių biomasės flokuliacijai, sausinimui. Flokuliantų sudėtis ir sintezės sąlygos parenkamos pagal sintezės rezultatus: mažiausia dozė, didžiausias flokuliacijos greitis ir efektyvus koncentracijos diapazonas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Susintetinti šeši katijoninio krakmolo (KK) bandiniai, turintys ketvirtinių amonio grupių, kurių pakeitimo laipsnis buvo 0,20, 0,26 ir 0,32. Sintezė vykdyta šarminėje terpėje su CaO ar be CaO priedo, kaip modifikavimo agentas buvo naudojamas 3-chlor-2-hidroksipropiltrimetilamonio chloridas. Nustatytas KK flokuliantų efektyvumas pagal drumstumą nusodinant kaolino modelinę dispersinę sistemą ir dumblius. Nusodinant dumblius KK bandiniai, kurių sintezei naudotas CaO priedas flokuliavo 3-4 kartus geriau negu bandiniai be CaO priedo, efektyvios dozės buvo apie 1,7 mg/g. Panaši CaO priedo įtaka pastebėta destabilizuojant modelines kaolino dispersines sistemas. KK bandiniai su CaO priedu 1,5 – 3,6 karto efektyviau nusodino kaoliną: jų efektyvi dozė svyravo nuo 4,5 mg/g iki 11,3 mg/g, o kai sintezei nebuvo naudotas CaO priedas efektyviai nusodinti dispersiją reikėjo panaudoti nuo 15,6 mg iki 18,1 mg KK 1 g kaolino.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-05 - 2021-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Joana Bendoraitienė

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra