Funkcionalizuotų hidrazono darinių, turinčių pirazolo struktūrinį pagrindą, sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0082

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra taikant šiuolaikines sintezės metodikas ir organinės chemijos žinias gauti naujus funkcinius hidrazono junginius, turinčius molekulinėje struktūroje pirazolo žiedą, tam panaudojant lengvai prieinamas ir universalias pradines medžiagas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Iš lengvai prieinamo 3-hidroksipirazolo, kelių stadijų sintezės metodikos metu, panaudojant įvairius hidrazinus, susintetinti naujus 1H-pirazolo-hidrazono darinius ir juos modifikuoti; optimizuoti gautų produktų sintezės sąlygas; nustatyti ir charakterizuoti gautų junginių struktūrą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vilija Kederienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra