Funkcinės molekulės naujos kartos saulės elementams: nuo sintezės link komercializavimo

 

Projekto nr.: 01.2.2-CPVA-K-703-03-0012

Projekto aprašymas:

Tinkamai ištobulinus Saulės elementus, galima visiškai patenkinti visuomenės energijos poreikį. Saulės energijos gamybos apimtys kasmet auga 25–30 proc., Japonijoje ši energija jau pigesnė už šiluminę, taip pat sparčiai ji pinga ir Europoje. Šiuo metu pasaulyje daugiausia (apie 90 proc.) naudojami polikristalinio silicio saulės elementai, tačiau juos gaminti brangu ir sudėtinga. Pastarąjį dešimtmetį Saulės energetikoje sparčiai kelią skinasi organiniai bei hibridiniai fotovoltiniai elementai. Tarp pastarųjų didžiausiu proveržiu išsiskiria perovskitiniai saulės elementai, kurių efektyvumas jau pavijo komercinius silicio elementus. Šio projekto tikslas – sukurti bei patentuoti p-tipo organinius puslaidininkius, kurie iš elektromagnetinę spinduliuotę absorbuojančio sluoksnio (perovskito) be laidumui bei krūvininkų judriui padidinti priedų, skatinančių šių prietaisų degradaciją, efektyviai ekstahuotų bei link elektrodo transportuotų teigiamus krūvininkus, siekiant gauti efektyvius bei stabilius saulės elementus. Projekto metu bus sintetinamos tiek mažos molekulės, tiek ir polimerai, kurie be papildomų priedų savo efektyvumu pranoktų geriausias šiuo metu perovskitiniuose saulės elementuose naudojamas skyles transportuojančias medžiagas, naudojamas su elektrinias jų savybes gerinančiais priedais. Įvykdžius šį projektą bus sukurti p-tipo organiniai puslaidininkiai, kurie iš perovskitinio sluoksnio be joninių priedų efektyviai transportuotų teigiamus krūvininkus, siekiant gauti efektyvius, stabilius perovskitinius saulės elementus bei užregistruotos 3 patentinės paraiškos Europos (EPO), JAV (USPTO) bei Japonijos (JPO) patentų biuruose. Tokiu būdu bus pašalinta pagrindinė kliūtis paspartinti naujos kartos Saulės elementų patekimą į rinką.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 1.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.


Projekto rezultatai:

Įvykdžius šį projektą bus sukurti p-tipo organiniai puslaidininkiai, kurie iš perovskitinio sluoksnio be joninių priedų efektyviai transportuotų teigiamus krūvininkus, siekiant gauti efektyvius, stabilius perovskitinius saulės elementus bei užregistruotos 3 patentinės paraiškos Europos (EPO), JAV (USPTO) bei Japonijos (JPO) patentų biuruose. Tokiu būdu bus pašalinta pagrindinė kliūtis paspartinti naujos kartos Saulės elementų patekimą į rinką.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-24 - 2023-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Getautis

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra