Fotopolimerinės medžiagos, skirtos gaminti antistatinių savybių turinčius gaminius, naudojant stereolitografinį (SLA) 3D spausdinimą, komercinimas

 

Projekto nr.: 01.2.2-MITA-K-702-06-009

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-07-01 - 2021-09-30

Projekto koordinatorius: LABSAMERA, MB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Ostrauskaitė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra