Fosforescencija kambario temperatūroje ir uždelstaja fluorescencija pasižyminčių organinių spinduolių sintezė ir savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0033

Projekto aprašymas:

Organiniai spinduoliai sulaukia didelio dėmesio dėl galimo jų panaudojimo apšvietimo, ekranų bei jutiklių technologijose. Siekiant pagaminti didesnio efektyvumo ir ilgaamžiškumo prietaisus, reikia sukurti ir susintetinti efektyvius ir stabilius organinius spinduolius. Sėkmingam tokių medžiagų panaudojimui optoelektronikos prietaisuose būtina ištirti jų emisijos prigimtį ir efektyvumą, krūvininkų pernašos savybes bei terminį ir fotocheminį stabilumą. Nustatyta, kad tripletų įgalinimas padidina organinių šviestukų išorinį kvantinį efektyvumą, todėl termiškai aktyvinamos fluorescencijos (TADF) ir kambario temperatūros fosforescencijos (RTP) efektais pasižyminčios medžiagos yra plačiai tyrinėjamos. Efektyvi emisija TADF ir RTP medžiagose pasiekiama naudojant donorinius ir akceptorinius molekulinius fragmentus tos pačios molekulės struktūroje. Šio projekto tikslas – naujų donorinius-akceptorinius fragmentus turinčių bemetalių spinduolių sintezė ir savybių tyrimas. Efektyvių TADF/RTP medžiagų paieška išlieka aktuali siekiant detaliai ištirti medžiagų savybių priklausomybės nuo struktūros tendencijas ir jų panaudojimo galimybes.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Bus sukurtos naujos ir efektyvios daugiafunkcinės TADF ir/ar RTP pasižyminčios medžiagos (plevelių fotoliuminescencijos kvantinė išeiga (PLQY)>60%; emisijos gesimo trukmės ?s intervale; stiklėjimo temperatūros vertės > 100°C), kurių pritaikymas gali sudaryti prielaidas sukonstruoti efektyvius organinius šviestukus ( (PE): >30 lm/W; (CE): > 40 cd/A; (EQE ): >15 %) bei deguonies jutiklius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-11 - 2022-08-10

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra