Fluorescencinių spinduolių tyrimai siekiant pagaminti efektyvius hiperfluorescencinius organinius šviestukus

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0147

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – naujų junginių fluorescencinių spinduolių fotofizikinių bei elektroliuminescencinių savybių tyrima bei jų panaudojimas
hiperfluorescencinių šviestukų gamybai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Bus ištirtos 3-5 naujų junginių praskiestų tirpalų bei kietų bandinių fotofizikinės savybės
(fotoliuminescencijos spektrai, fotoliuminescencijos gesimo dinamika, fotoliuminescencijos kvantinės išeigos) bei jų sluoksnių krūvininkų pernašos
savybės.Perspektyviausi junginiai bus išbandyti kaip spinduoliai organinių šviesos diodų struktūrose. Bus nustatytos ir išanalizuotos suformuotų
prietaisų elektroliuminescencinės charakteristikos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra