Fišerio sintezės metodo optimizavimas ir taikymas 1H-indol-3-ilacto rūgšties analogams gauti

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0115

Projekto aprašymas:

Kalbant apie naujų veikliųjų vaistinių medžiagų kūrimą mokslas visuomet dalyvauja nesibaigiančiose lenktynėse su gamta. Mikroorganizmai prisitaiko ir genetiškai mutuoja tapdami atsparūs vaistams, o mokslininkai kuria ir modifikuoja molekules siekdami juos nugalėti. Kartu išlieka aktualios ir sintezės sąlygų optimizavimo studijos. Gana dažnai biologiškai aktyvių junginių struktūroje būna azoto atomą turintis heterociklas.
Šiame projekte tyrimo objektu buvo pasirinkta 1H-indol-3-ilacto rūgštis ir jos analogai. 1H-Indol-3-ilacto rūgštis yra plačiausiai paplitęs auksinas, dalyvaujantis reguliuojant augalų ląstelių augimą, dalijimąsi ir diferenciaciją bei padedantis augalams prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų. Šiuo metu 1H-Indol-3-ilacto rūgštis ir jos dariniai bei analogai vis daugiau susilaukia farmacijos srities mokslininkų dėmesio. Plečiant tyrimus, susiduriama su įvairesnių jos analogų, pavyzdžiui turinčių įvairius pakaitus 4-, 5-, 6- ar 7- oje indolo žiedo padėtyje, poreikiu. Siekiant jį patenkinti reikalinga patikima ir nesudėtinga sintezės procedūra. Viena iš patrauklių galimų metodikų yra Fišerio indolo sintezės principo taikymas. Šio projekto tikslas – optimizuoti 1H-indol-3-ilacto rūgšties sintezės sąlygas taikant Fišerio indolo sintezės metodą ir optimaliomis sąlygomis atlikti jos analogų sintezę. Projekto pabaigoje visi gauti galutiniai produktai bus siunčiami Čekijos mokslininkams, kurie atliks jų biologinių savybių tyrimus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Atliktas keturių pakopų 1H-indol-3-ilacto rūgšties sintezės optimizavimas. Sintezės optimizuojami žingsniai buvo:
1. gama-butirolaktono žiedo atidarymas;
2. etil-4-hidroksibutanoato oksidacija iki aldehido;
3. Fišerio indolo sintezės pritaikymas gautojo aldoesterio reakcijai su fenilhidrazinu;
4. etil-1H-indol-3-ilacetato hidrolizė.
Parinktomis optimaliomis salygomis 1H-indol-3-ilacto rūgšties analogų sintezė buvo išbandyta su 4-(metilsulfonil)fenilhizdrazino hidrochloridu, 2,4-difluorfenilhizdrazino hidrochloridu, 4-fluorfenilhizdrazino hidrochloridu, piridin-3-ilhidrazino dihidrochloridu, piridin-4-ilhidrazino hidrochloridu ir p-tolilhidrazino hidrochloridu
Visų išgrynintų junginių struktūros patvirtintos spektrinės analizės (BMR, IR), masių spektrometrinės analizės (MS) ir elementinės analizės metodais.
Projekto pabaigoje gauti tiksliniai produktai buvo išsiųsti biologiniams tyrimams į Čekiją (Laboratory of Growth Regulators, Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences & Palack? University).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 - 2021-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vida Malinauskienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra