Fermentuotų kanapių ir bolivinės balandos sėklų baltymų išskyrimas ir jų savybių tyrimai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0070

Projekto aprašymas:

Mokslinio tyrimo tikslas yra ištirti fermentacijos pieno rūgšties bakterijomis ir fermentinės hidrolizės įtaką bolivinės balandos ir kanapių sėklų baltymų frakcijų funkcinėms savybėms. Šios mokslinės vasaros praktikos metu bus siekiama ugdyti jaunosios tyrėjos darbo laboratorijoje įgūdžius ir kelti jos kvalifikaciją gilinant žinias baltymų išskyrimo ir jų savybių tyrimo srityje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Šios mokslinės vasaros praktikos metu bus ištirta fermentacijos Lactobacillus genčiai priklausančiomis pieno rūgšties bakterijomis ir fermentinės hidrolizės įtaka bolivinės balandos ir kanapių sėklų baltymų frakcijų funkcinėms savybėms (antimikrobiniam ir antioksidaciniam aktyvumui). Projekte dalyvaujanti jaunoji tyrėja įgaus naujas kompetencijas augalų baltymų išskyrimo ir jų savybių tyrimo srityje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Čižeikienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra