Fermentuotų bolivinės balandos ir kanapių sėklų tyrimai bei panaudojimas kepiniams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0089

Projekto aprašymas:

Viena iš natūralių kepinių kokybei pagerinti priemonių yra grūdinės žaliavos fermentacija probiotinėmis savybėmis pasižyminčiomis pieno rūgšties bakterijomis. Šio projekto tikslas yra ištirti pieno rūgšties bakterijomis fermentuotų bolivinės balandos ir kanapių sėklų technologines ir funkcines savybes bei šių produktų panaudojimo galimybes kepinių juslinėms savybėms ir kokybei gerinti. Projekto metu smulkintos bolivinės balandos ir kanapių sėklos bus fermentuotos Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus ir Lactobacillus brevis pieno rūgšties bakterijų kultūromis, kurios pasižymi probiotinėmis savybėmis. Parinkus optimalias bioproduktų gamybos sąlygas bus nustatytos jų technologinės ir funkcinės savybės. Probiotinėmis savybėmis fermentuotų sėklų bioproduktai bus panaudoti pagerintų kepinių gamyboje bei nustatyti šių kepinių kokybės rodikliai ir juslinės savybės. Šio mokslinio tiriamojo darbo metu siekiama ugdyti jaunosios tyrėjos darbo laboratorijoje įgūdžius ir kelti jos kvalifikaciją gilinant žinias natūralių bioproduktų gamybos srityje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Į projektą bus įtrauktas vienas studentas, kuris projekto įgyvendinimo metu atliks mokslinį tiriamąjį darbą, kurio metu ištirs pieno rūgšties bakterijomis fermentuotų kanapių ir bolivinės balandos sėklų technologines ir funkcines savybes bei jų įtaką pagerintų kepinių kokybei ir juslinėms savybėms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Čižeikienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra