Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė (Fotomolekulės)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-121

Projekto aprašymas:

Kadangi naujų technologijų potencialas gali būti įgyvendinamas tik per efektyvius verslo modelius, egzistuoja aiškus IoT poveikio verslui tyrimų poreikis. Iki šio meto IoT tematika pritraukė nedaug bandymų, siekiančių tirti poveikį verslo modelių transformacijoms. Prognozuojama, kad IoT didžiausią poveikį turės gamybiniame sektoriuje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Šiame darbe bus sukurti vienos pakopos sintezės metodai, kurių metu susintetinti organiniai puslaidininkiai savo efektyvumu SE-uose prilygs arba pranoks aukščiau minėtą spiro-OMeTAD bei kitus analogus. Šiuose sintezės metoduose nebus vartojami brangūs katalizatoriai (Pt, Pd, Au) bei agresyvūs aplinkai cheminiai reagentai. Svarbu ir tai, kad šie organiniai puslaidininkiai yra patrauklūs ne tik SE, bet ir kuriant kitus nedidelės kainos, technologiškai nesudėtingus, didelio našumo optoelektroninius prietaisus, tokius kaip šviesą emituojančius diodus, fototranzistorius, fotojutiklius ir kt. Tad jų paklausa garantuota.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-01 - 2020-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lozanos technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Getautis

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra