Efektyvios bei tvarios krūvius transportuojančios molekulės energiją taupančioms technologijoms (SMARTMOLECULES)

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0040

Projekto aprašymas:

Dideliu krūvininku judriu pasižymintys organiniai puslaidininkiai yra būtini norint pasiekti didelį optoelektroninių prietaisų, tokių kaip šviesą emituojančių diodų, saulės elementų, fototranzistorių, fotojutiklių ir kt. našumą. Europos Sąjunga ėmė skatinti valstybes, kurios turi didelį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialą, skirti ypatingą dėmesį šioms energiją taupančioms technologijoms.
Šylant žemės klimatui dėl stipriai padidėjusios CO2 koncentracijos ES įsipareigojo iki 2030 m. pasiekti, kad 25% suvartojamos elektros energijos būtų gauta iš atsinaujinančių šaltinių. Saulės energija yra pats galingiausias atsinaujinančios energijos šaltinis. Tinkamai ištobulinus Saulės elementus, galima visiškai patenkinti visuomenės energijos poreikį. Šiuo metu daugiausia (apie 90 proc.) naudojami polikristalinio silicio saulės elementai, tačiau juos gaminti brangu ir sudėtinga. Pastarąjį dešimtmetį saulės energetikoje sparčiai kelią skinasi organiniai bei hibridiniai SE. Saulės energijos gamybos apimtys kasmet auga 25–30 proc.. Japonijoje ši energija jau pigesnė už šiluminę, taip pat sparčiai ji pinga ir Europoje. Organiniai šviestukai (angl. OLED – organic light-emmiting diodes) priklauso kitai sparčiai besivystančiai energiją taupančiai technologijai. Daugeliu atveju OLED derinami su tranzistoriais, kuriems kaip ir anksčiau paminėtiems elektronikos prietaisams, tai pat reikalingi efektyvūs organiniai puslaidininkiai, pasižymintys puikia krūvininkų pernaša.
Šio projekto tikslas – naudojant „žaliosios“ chemijos metodus sukurti bei patentuoti efektyvius p-tipo organinius puslaidininkius, skirtus energiją taupančioms technologijoms.
Laukiami rezultatai. Įvykdžius šį projektą bus sukurti tvarūs p-tipo organiniai puslaidininkiai efektyviems optoelektronikos prietaisams bei bus užregistruotos 4 tarptautinės patentinės paraiškos Europos (EPO), JAV (USPTO), Japonijos (JPO) bei Kinijos (SIPO) patentų biuruose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Laukiami rezultatai. Įvykdžius šį projektą bus sukurti tvarūs p-tipo organiniai puslaidininkiai efektyviems optoelektronikos prietaisams bei bus užregistruotos 4 tarptautinės patentinės paraiškos Europos (EPO), JAV (USPTO), Japonijos (JPO) bei Kinijos (SIPO) patentų biuruose.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Getautis

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra