Donorinius pakaitus turintys 1,2,3-triazolo dariniai skirti organiniams šviestukams (TRIAZOLED)

 

Projekto nr.: P-LU-20-40

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Ukraina

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-02 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Ivan Franko nacionalinis Lvivo universitetas

Vadovas:
Aušra Tomkevičienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra