Donorines ir akceptorines grupes turinčių darinių, skirtų organiniams šviesos diodams, sintezė ir tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-09-0029

Projekto aprašymas:

Projektų tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą. Projektų veiklos – studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-07-02 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra