Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes (EMOPSYCHOSCREEN)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-49

Projekto aprašymas:

Depresiniai sutrikimai turėtų būti atpažįstami, diagnozuojami ir gydomi kuo ankstyvesnėje stadijoje, nes negydomi jie turi reikšmingai neigiamą poveikį ne tik pačių depresinių sutrikimų gydymo rezultatams, bet ir komorbidiškų somatinių sutrikimų trukmei, gydymo veiksmingumui, išeitims bei pacientų išgyvenamumo rodikliams. Analizuojant depresinių sutrikimų ankstyvos diagnostikos metodus, yra vertinami įvairūs kintamieji moderatoriai. Daugėjant įrodymų apie mitybos įtaką individo psichinei sveikatai, ypač afektiniams simptomams, iškelta hipotezė, kad atsako į skirtingo maisto skonio savybes kitimas gali būti naudojamas kaip ankstyvas afektinių sutrikimų diagnostikos metodas. Projekto tikslas – sukurti depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodą, naudojant naujus kintamuosius moderatorius – emocines veido raiškas kaip atsaką į skirtingas maisto skonio savybes.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

1. Mokslo straipsnis užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje – 2 vnt.; 2. Straipsnis recenzuojamuose tarptautinių konferencijų darbuose, turintis visas mokslinio straipsnio sudėtines dalis – 2 vnt.; 3. Patentas Lietuvoje, taip pat patentinė paraiška, turintis (-i) registracijos pažymą – 1 vnt.; 4. Nauja technologija, turinti įdiegimo aktą ar išbandyta gamyboje – 1 vnt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-01 - 2020-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Gražina Juodeikienė

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra