Daugiavaisčio atsparumo siurblių slopiklių sintezė ir tyrimai (SLOPSINT)

   

Projekto nr.: PP-88A/19

Projekto aprašymas:

Šio tarpkryptinio projekto, apjungiančio organinių junginių sintezės ir įvairių cheminių junginių poveikio bakterijoms tyrėjus, tikslas yra susintetinti naujus biologiškai aktyvius organinius junginius, įgalinančius išvengti bakterijų atsparumo antibiotikams problemos. Daugiavaistis atsparumas yra bakterijų atsparumo antibiotikams būdas, susijęs su dažniausiai neatrankiu medžiagų išmetimu iš ląstelės. Nors klinikiniu požiūriu aktualių bakterijų atsparumas antibiotikams didėja, naujų gydymui skirtų antibakterinių medžiagų sukuriama vis mažiau. Farmacinėms kompanijoms neapsimoka kurti ir diegti į medicininę praktiką naujus junginius, jei jie išlieka efektyvūs trumpą laiką būtent dėl bakterijų dauginio atsparumo antibiotikams. Vienas iš būdų sprendžiant šią problemą yra naujų biologiškai aktyvių junginių, kurie slopintų antibiotikus išmetančių siurblių bakterijose veiklą, sintezė. Naujų netoksiškų ir biologiškai stabilių junginių sintezė ir panaudojimas gydant bakterijų sukeltas ligas yra aktualus teoriniu ir praktiniu panaudojimo medicinoje požiūriu.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas


Projekto rezultatai:

Susintetintos naujos potencialios daugiavaisčio atsparumo (DVA) siurblius veikiančios organinės medžiagos. Įvertintos naujų DVA siurblių slopiklių poveikį gramneigiamųjų bakterijų gyvybingumui – minimalios slopinančiosios koncentracijos nustatymas, dauginimosi kinetikos, bakterijų membranos integralumo tyrimai. Įvertintos susintetintų potencialių DVA siurblių slopiklių įtaką skirtingų klasių antibiotikų antibakteriniam ir bakteriostatiniam poveikiui gramneigiamosioms bakterijoms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2019-12-31

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas

Vadovas:
Dalius Gudeika

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra