Dalyvavimas konferencijoje 15-th International Congress on the Chemistry of Cement ICCC2019, Praha, Čekijos Respublika

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0271

Projekto aprašymas:

Dalyvauti konferencijos “15-as tarptautinis cemento chemijos kongresas ICCC2019” darbe ir perskaityti žodinį pranešimą “Karbonizacijos parametrų įtaka rankinito kietėjimo procesui” bei pristatyti stendinį pranešimą “Ksonotlito sintezė iš opokos ir jo panaudojimas termoizoliacinėms medžiagoms gaminti”.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Dalyvauti konferencijos “15-as tarptautinis cemento chemijos kongresas ICCC2019” darbe ir perskaityti žodinį pranešimą “Karbonizacijos parametrų įtaka rankinito kietėjimo procesui” bei pristatyti stendinį pranešimą “Ksonotlito sintezė iš opokos ir jo panaudojimas termoizoliacinėms medžiagoms gaminti

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-23 - 2019-09-20

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra