Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-20-0047

Projekto aprašymas:

Projekto metu bus keliama doktorantės kompetencija mokslo renginyje užsienyje. Bus dalyvaujama tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “5th Green and Sustainable Chemistry” nuotoliniu būdu. Konferencijos metu bus pristatomas elektroninis stendinis pranešimas, publikuojantis doktorantės mokslinių tyrimų rezultatus. Konferencijos metu tarptautiniu mastu pripažinti mokslininkai pristatys savo tyrimų rezultatus bei ves įvairias paskaitas; bus plečiamas tarptautiškumas bendraujant su įvairiais mokslininkais bei tyrėjais; bus ieškoma bendradarbiavimo ir kolaboracijos galimybės su užsienio universitetais, institutais bei įmonėmis.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-13 - 2020-11-11

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Miglė Lebedevaitė

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra