Dalyvauti tarptautinėje konferencijoje FROM WASTE MANAGEMENT TO RESOURCE RECOVERY Permės valstybiniame politechnikos universitete

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0260

Projekto aprašymas:

2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. Permės valstybiniame politechnikos universitete (Rusija) vyks tarptautinė mokslinė konferencija FROM WASTE MANAGEMENT TO RESOURCE RECOVERY, kurioje KTU Aplinkosaugos technologijos katedros profesorius G.Denafas plenariniame posėdyje skaitys pranešimą Feasibility Assessment Model for Landfill Mining and its Implementation for Energy Generation Scenarios, taip pat sekcijose du pranešimus Experiencies and Chalenges of Lithuanian Waste Management System in the Period of Transition Economy ir Landfill Mining: European Experiences and Perspectives. Konferencijos tema yra savalaikė pasauliniu mąstu plintant žiedinės ekonomikos vystymo idėjoms. Renginys yra remiamas ir žinomos tarptautinės organizacijos IWWG (International Waste Working Group). Šis projektas bus vykdomas pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-29 - 2018-03-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gintaras Denafas

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas