Co2+, Cr3+ ir Cu2+ jonų įtaka dvibazių kalcio hidrosilikatų susidarymui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0053

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma ištirti pereinamųjų metalų jonų (Cr3+, Co2+ ir Cu2+ jonų) įtaką dvibazių kalcio hidrosilikatų grupės junginių kristalizacijos procesams. Kurie ateityje galės būti panaudojami kaip alternatyvūs prekursoriai katalizatorių gamybai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tikėtina, kad pereinamųjų metalų (Cr3+, Co2+ ir Cu2+ jonų) jonai dėl hidroterminės sintezės ypatumu (aukšta temperatūra ir slėgis) įsiterps į dvibazių kalcio hidrosilikatų struktūrą. Taip pat, bus nustatytas palankiausios sąlygos, kuriomis į dvibazių kalcio hidrosilikatų struktūrą įsiterpia didžiausias pereinamųjų metalų kiekis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Anatolijus Eisinas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku