Co2+, Cr3+ ir Cu2+ jonų įtaka dvibazių kalcio hidrosilikatų susidarymui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0053

Projekto aprašymas:

Projekte numatoma ištirti pereinamųjų metalų jonų (Cr3+, Co2+ ir Cu2+ jonų) įtaką dvibazių kalcio hidrosilikatų grupės junginių kristalizacijos procesams. Kurie ateityje galės būti panaudojami kaip alternatyvūs prekursoriai katalizatorių gamybai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tikėtina, kad pereinamųjų metalų (Cr3+, Co2+ ir Cu2+ jonų) jonai dėl hidroterminės sintezės ypatumu (aukšta temperatūra ir slėgis) įsiterps į dvibazių kalcio hidrosilikatų struktūrą. Taip pat, bus nustatytas palankiausios sąlygos, kuriomis į dvibazių kalcio hidrosilikatų struktūrą įsiterpia didžiausias pereinamųjų metalų kiekis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Anatolijus Eisinas

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra