Citrinų rūgšties gamybos optimizavimas iš atsinaujinačių šaltinių mikrobiologinės fermentacijos būdu.

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0169

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – optimizuoti citrinų rūgšties gamybą iš atsinaujinančių šaltinių, naudojant mikrobiologinę fermentaciją. Citrinų rūgštis yra naudojama įvairiose pramonės šakose, kurios poreikis kiekvienais metais auga. Ji naudojama maisto, kosmetikos, farmacijos, pramoninės biotechnologijos pramonės šakose. Mikrobiologinės fermentacijos būdu bus auginamos Aspergillus niger grybų kultūros ir bus nustatomas tinkamiausias anglies šaltinis bei išskiriama citrinų rūgštis. Fermentacijos metu mitybinėse terpėse bus naudojamos pramoninės atliekos, kuriose yra sacharidų, taip sumažinant atliekų kiekius. Citrinų rūgšties išeiga kinta priklausomai nuo terpės sudėties, koks sacharidas ir kokia grybo rūšis panaudojama. Projekte bus siekiama išskirti didžiausią citrinų rūgšties kiekį iš skirtingų fermentacijos terpių, naudojant atsinaujinančius angies šaltinius ir pramonines atliekas.Alternatyvių atsinaujinančių šaltinių panaudojimas citrinų rūgšties gamyboje sumažintų žaliavų kaštus ir sukurtų tvarią aplinką žiedinėje bioekonomikoje. Projektas apims pramoninės biotechnologijos, metabolomikos, aplinkosaugos biotechnologijos, augalų biotechnologijos, tvarios žiedinės bioekonomikos žinias ir įgūdžius.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Studentas-tyrėjas, vykdydamas projekto veiklas, gebės dirbti steriliomis sąlygomis, įgis įgūdžių auginti grybų kultūras ir išskirti citrinų rūgštį bei ją panaudoti biotechnologiniams tikslams. Bus pateikta projekto galutinė ataskaita.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ilona Jonuškienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra