Chemijos inžinerijos ir bioprocesų kompetencijos centras (CIBKC)

 

Projekto nr.: 01.2.2-CPVA-K-703-03-0028

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-15 - 2023-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra