Bipolinių organinių puslaidininkių, pasižyminčių aukštomis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje, sintezė, tyrimai, taikymai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-01-0140

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – susintetinti ir ištirti naujus bipolinius organinius puslaidininkius, pasižyminčius aukštomis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje ir šių junginių pagrindu suformuoti ir apibūdinti efektyvius organinius šviestukus. Vykdant projektą bus susintetinti junginiai, pasižymintys ne tik dideliu liuminescencijos kvantiniu efektyvumu kietoje būsenoje, bet ir efektyvia ir subalansuota teigiamų ir neigiamų krūvininkų pernaša. Bus ištirtos naujų junginių terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės, fotoelektrinės savybės bei jų sluoksnių morfologija. Bus susintetinti organiniai puslaidininkiai, pasižymintys agregacijos sustiprintos emisijos reiškiniu ir termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija. Šių savybių derinys leis gauti labai didelio efektyvumo organinius šviestukus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.


Projekto rezultatai:

Bus susintetinti, charakterizuoti ir ištirti nauji organiniai bipoliniai puslaidininkiai, pasižymintys aukštomis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis.
Bus sukurti nesudėtingos struktūros efektyvūs elektroliuminescenciniai prietaisai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-02 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2018 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra