Biotechnologinių ir fiziko-cheminių procesų kompleksas sunkiai bioskaidžių farmacinių medžiagų skaidymui vandenyje (PharmaDeco)

 

Projekto nr.: PDN3/18

Projekto aprašymas:

Šiuo metu plečiantis farmacinių medžiagų gamybai, didėja ir naujų sukuriamų farmacinių medžiagų kiekis. Gamybos metu kartu su technologiniu vandeniu, sunkiai bioskaidžios farmacinės medžiagos, tokios kaip betablokatoriai, priešepilepsiniai, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir kt., patenka į gamtinę aplinką ir neigiamai įtakoja biologinius procesus. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvą (European Union Water Framework Directive, 2000/60/EC), nuo 2020 m. bus griežtai ribojamas farmacinių medžiagų patekimas į vandenis. Tradiciniai biotechnologiniai metodai šių medžiagų skaidymui vandenyje yra neefektyvūs ir brangūs. Todėl šio tyrimo metu bus siekiama ištirti biotechnologinių bei fizikinių–cheminių procesų kompleksinį integravimą, siekiant technologiniu ir ekonominiu požiūriu efektyvios technologijos sukūrimo. Tikslui pasiekti bus tiriama pažangiosios oksidacijos ir biologiškai aktyvios anglies (POBAA) sistema, kurioje didelį įdirbį turi padalinio mokslininkai. Atlikus laboratorinius eksperimentinius tyrimus bus sukonstruotas maketas – pilotinis įrenginys. Pilotinis įrenginys bus testuojamas laboratorinėmis sąlygomis, naudojant sintetinį ir pramoninį, sunkiai bioskaidžiomis farmacinėmis medžiagomis užterštą vandenį. Tyrimo metu gauti rezultatai bus naudojami tolimesniam kompleksinės sistemos tobulinimui ir diegimui pramonėje.

Projekto finansavimas:

KTU verslo paramos fondas


Projekto rezultatai:

Šio projekto metu buvo atliekami eksperimentiniai tyrimai su pasirinktais medikamentais – triklozanu, sulfametoksazoliu, carbamazepinu ir kafeinu. Atlikus adsorbcijos/desorbcijos eksperimentus modelinėse sistemose nustatytos medikamentų savybių įtaka procesui. Medikamentai, kurie pasižymi dideliu tirpumu ir mažomis LogKow vertėmis (pvz. Kafeinas), stipriau sorbavosi ant aktyvintosios anglies; desorbcijos procesas taip pat vyko lėčiau. Tyrimams imituojant realias sąlygas buvo sukonstruotas maketas, kuriame buvo derinami ozonavimo ir biologiškai aktyvintosios anglies procesai. Tyrimo naujumas tas, kad buvo naudojamas realus, biologiškai apdorotas vanduo iš Kauno miesto buitinių nuotekų valyklos. Pastebėta, kad anksčiau išvardintų medikamentų šalinimo efektyvumas tokioje sistemoje svyravo nuo 36 iki 78 %. Tuo tarpu bendrosios organinės anglies šalinimo efektyvumas siekė 57 %. Šiuo metu vyksta tyrimai efektyvinant ozono dujų tirpinimą vandenyje tam naudojant specialius difuzorius ir deguonies generatorių, vietoje įprasto aplinkos oro tiekimo į ozono dujų generatorius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-09-17 - 2019-09-16

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Abromaitis

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas