Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų (Polikomp)

 

Projekto nr.: MIP-066/2015

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti naujų bioskaidžių polimerinių kompozitų iš organinių gamybos atliekų gavimo technologijas, ištirti gautų kompozitų savybes ir išbandyti gaminius iš naujų kompozitų eksploatacijos sąlygomis. Projekto koordinatorius Kauno technologijos universitetas, partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Gamtos tyrimų centras.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

5 mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Web of Science duomenų bazėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-01 - 2018-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas, Gamtos tyrimų centras

Vadovas:
Jolita Ostrauskaitė

Trukmė:
2015 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra