Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNEŠA)

 

Projekto nr.: MIP-055/2015

Projekto aprašymas:

Pasaulyje sparčiai augant susidomėjimui biopolimerais atsiranda poreikis ieškoti būdų naujoms medžiagoms iš gamtinių polisacharidų gauti ir pritaikyti jas naujose srityse. Šis projektas yra skirtas sukurti ir ištirti naujas biopolimerų sistemas, skirtas fenolinių junginių turinčių medžiagų pernašai, ištirti tokių pernašos sistemų veikimą modelinėse sąlygose, gauti bioaktyvių pakavimo medžiagų prototipus ir juos išbandyti.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Modifikuojant gamtinius polisacharidus cheminiais ir mechaniniais metodais bus gautos įvairaus krūvio tankio bei amfifiliškumo polisacharidų matricos. Suradus fenolinių junginių imobilizavimo polisacharidų matricose metodus, ištyrus jų tarpusavio sąveiką, nustačius procesų kinetiką ir termodinamiką, įvertinus efektyvumą bei bioaktyviąsias savybes, bus gautos naujos bioaktyvių savybių pakavimo medžiagos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-01 - 2018-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Ramunė Rutkaitė

Trukmė:
2015 - 2018

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra