Bioaktyviųjų medžiagų priedo įtakos, skystųjų kompleksinių trąšų savybėms, tyrimai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0029

Projekto aprašymas:

Prognozuojamas nuolatinis žmonių populiacijos ir maisto poreikio didėjimas bei pastaraisiais dešimtmečiais dėl intensyvaus ūkininkavimo stebimas dirvožemių derlingumo mažėjimas lemia ekosistemų disbalansą. Biologiškai aktyvių medžiagų naudojimas suteikia galimybę iš esmės padidinti ūkio produktyvumą mažesnėmis sąnaudomis ir aplinkai draugiškais metodais. Žemės ūkyje tikslinga naudoti skystąsias trąšas su biologiškai aktyviomis medžiagomis, nes jų naudojimas leidžia kontroliuoti augalų aprūpinimą maisto medžiagomis. Įvairiuose eksperimentiniais tyrimais pagrįstuose šaltiniuose teigiama, kad naudojant tokias bioaktyviąsias trąšas kartu su cheminėmis trąšomis ar fungicidais ar pesticidais, pastarųjų kiekį galima sumažinti apie 30 %.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto metu buvo naudojamos skirtingų rūšių bioaktyviosios medžiagos bei įvertinta jų įtaką skystųjų sudėtinių trąšų savybėms (pH, klampai, kristalizacijos temperatūrai, elektriniam laidumui, paviršiaus įtempiui). Remiantis gautais rezultatais nustatyta optimali bioaktyviųjų medžiagų koncentracija. Studentė įsisavino naujus tyrimo metodus, pagerino savo kaip tyrėjos kvalifikaciją, įgijo naujų kompetencijų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-05 - 2021-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Šlinkšienė

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra