Bioaktyvių medžiagų imobilizavimas polisacharidų dariniuose sudarant emulsijas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0090

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – ištirti gamtinių bioaktyvių medžiagų, tame tarpe augalinių eterinių aliejų, imobilizavimą modifikuoto krakmolo dariniuose, sudarant emulsijas, bei ugdyti studentės gebėjimus vykdant mokslinius tyrimus. Projekto metu bus bus nuosekliai ištirtas gamtinių eterinių aliejų bei modifikuoto krakmolo darinių emulsijų vandenyje formavimas ir stabilumas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Parinkus augalinius eterinius aliejus ir modifikuoto krakmolo darinius, bus nuosekliai ištirtas jų emulsijų susidarymas vandenyje. Suradus optimalias tokių emulsijų formavimo sąlygas, jas charakterizavus ir įvertinus jų stabilumą,
bus gautos naujos medžiagos, kurios potencialiai galėtų būti pritaikytos ekologiškų biopesticidų gamyboje. Projekte dalyvaujanti jaunoji tyrėja įgaus naujas kompetencijas augalų eterinių aliejų ir biopolimerų tyrimo bei taikymo srityse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ramunė Rutkaitė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra