Bioaktyvių fitocheminių junginių kaupimo optimizavimas ir biologinio aktyvumo įvertinimas Notrelinių šeimos augalų kaliaus kultūrose in vitro.

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0147

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – optimizuoti bioaktyvių fitocheminių junginių kaupimą ir įvertinti antioksidacinį, antibakterinį aktyvumą Notrelinių šeimos augalų kaliaus kultūrose in vitro. Tyrimuose bus naudojami vaistinis čiobrelis (Thymus vulgaris L.), vaistinė juozažolė (Hyssopus officinalis L.), levanda (Lavandula).
Notrelinių šeimai priklausantys augalai pasižymi antibakteriniu, antioksidaciniu aktyvumu, priešuždegiminėmis, priešgrybelinėmis savybėmis. Natūralių antioksidantų (bioantioksidantų) ir antibakterinių preparatų (biokonservantų) paieška yra svarbi įvairiose pramonės srityse. Projekto metu bus paruošiamos maitinamosios terpės ir sudaiginami vaistinis čiobrelis (Thymus vulgaris L.), vaistinė juozažolė (Hyssopus officinalis L.), levanda (Lavandula) in vitro steriliomis sąlygomis bei suformuojamos tiriamų Notrelinių augalų kaliaus kultūros in vitro iš įvairių eksplantų (lapų, stiebų, šaknų). Bus įvertintas bendrųjų fenolinių junginių, karotinoidų, flavonoidų, bioantioksidantų kiekiai bei antioksidantinių fermentų aktyvumas vaistinio čiobrelio (Thymus vulgaris L.), vaistinės juozažolės (Hyssopus officinalis), levandos (Lavandula) daiguose in vitro, kaliaus kultūrose in vitro, nustatytas antioksidacinis aktyvumas DPPH, FRAP, redukciniu metodais tiriamų augalų daiguose in vitro ir kaliaus kultūrose; įvertintas tiriamų augalų kaliaus kultūrų ekstraktų antibakterinis aktyvumas poveikis Rhizobium radiobacter, Xanthomonas campestris, Escherichia coli, Listeria monocytogenes bakterijoms bei palygintas fitocheminių junginių kaupimas tiriamuosiuose augaluose in vitro, kaliaus kultūrose in vitro, augaluose in vivo. Studentas gebės atlikti tarpdisciplininius tyrimus, susijusius su augalų biotechnologija, metabolomika, biochemija, mikrobiologija, pramonine biotechnologija.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tyrėjas, vykdydamas projekto veiklas, gebės dirbti steriliomis sąlygomis, suformuos Notrelinių augalų kaliaus kultūras in vitro, taikant augalų biotechnologinius metodus. Atlikdamas fitocheminių junginių bei natūralių bioantioksidantų nustatymą, gebės iš tiriamų augalų kultūrų išgauti natūralius junginius, kuriuos taikys antibakteriniam aktyvumui nustatyti prieš patogenus. Atlikus tyrimus projekte, tyrėjas turės kompetencijas augalų biotechnologijoje, mikrobiologijoje, biochemijoje bei įgis tarpdisciplinines žinias, kurias gebės pritaikyti pramoninėje biotechnologijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ilona Jonuškienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra