Bemetalių kambario temperatūroje fosforescuojančių organinių medžiagų savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0115

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – naujų bemetalių, kambario temperatūroje fosforescuojančių (KTF) liuminoforų savybių tyrimas. Projekto tikslui pasiekti suformuluoti uždaviniai:
(1) Kambario temperatūros fosforescencija pasižyminčių organinių bemetalių medžiagų savybių tyrimai, (2) standžios polimerinės matricos parinkimas ir suderinamumas su KTF liuminoforu bei (3) KTF sistemų emiteris–matrica fotofizikiniai tyrimai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Atliktas išsamus pasirinktų junginių savybių tyrimas leis išsamiau įsigilinti į KTF medžiagų fotofiziką ir suteiks galimybę sudaryti ir išanalizuoti šių medžiagų savybių priklausomybę nuo jų struktūros. Tai padės ne tik studentui, bet ir visai mokslinei grupei: (1) sukurti tobulesnius KTF emiterius, (2) gauti naujas emiteris – matrica kompozicijas bei (3) suprasti, kurie parametrai ir kaip, kontroliuoja KTF medžiagų efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Aušra Tomkevičienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku