Bemetalių kambario temperatūroje fosforescuojančių organinių medžiagų savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0115

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – naujų bemetalių, kambario temperatūroje fosforescuojančių (KTF) liuminoforų savybių tyrimas. Projekto tikslui pasiekti suformuluoti uždaviniai:
(1) Kambario temperatūros fosforescencija pasižyminčių organinių bemetalių medžiagų savybių tyrimai, (2) standžios polimerinės matricos parinkimas ir suderinamumas su KTF liuminoforu bei (3) KTF sistemų emiteris–matrica fotofizikiniai tyrimai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Atliktas išsamus pasirinktų junginių savybių tyrimas leis išsamiau įsigilinti į KTF medžiagų fotofiziką ir suteiks galimybę sudaryti ir išanalizuoti šių medžiagų savybių priklausomybę nuo jų struktūros. Tai padės ne tik studentui, bet ir visai mokslinei grupei: (1) sukurti tobulesnius KTF emiterius, (2) gauti naujas emiteris – matrica kompozicijas bei (3) suprasti, kurie parametrai ir kaip, kontroliuoja KTF medžiagų efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Aušra Tomkevičienė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra