Baltų šviesos diodų kūrimas, naudojant multi-eksipleksinius emiterius (OWEX)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-196

Projekto aprašymas:

Šis projektas yra orientuotas į naujų universalių eksipleksus formuojančių D-A junginių sintezę, jų savybių tyrimus ir efektyvių baltai šviečiančių supaprastintos trislsuoksnės struktūros organinių šviesos diodų (angl. „organic light emiting diode“, toliau OLED); paremtų šių junginių panaudojimu, gamybą. Šiame projekte mes pateikiame naujo tipo eksipleksų kūrimo principus, kai tuo pačiu metu lygiagrečiai formuojasi D/D-A ir D-A/A tipo eksipleksai. Šių eksipleksų panaudojimas šviestukuose leistų išgauti baltą šviesą naudojant supaprastintą OLED stuktūrą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Bus sukurti prototipiniai mažų kaštų, supaprastintos struktūros, baltai šviečiantys organiniai šviesos diodai, panaudojant naujai susintetintus universalius eksipleksus formuojančius (D-A) junginius, pasižyminčius termiškai aktyvuotąja uždelstąja fluorescensija (TADF); aukštu fotoliuminescensijos kvantiniu našumu (angl. „photoluminescence quantum yield“, toliau PLQY); subalansuota krūvininkų pernaša (~10-3 cm2/Vs); aukšta tripletine energija (>2.8 eV) ir suderintais energetiniais lygmenimis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-01 - 2020-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Nacionalinis Lvovo politechnikos institutas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra