Baltų šviesos diodų kūrimas, naudojant multi-eksipleksinius emiterius (OWEX)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-196

Projekto aprašymas:

Šis projektas yra orientuotas į naujų universalių eksipleksus formuojančių D-A junginių sintezę, jų savybių tyrimus ir efektyvių baltai šviečiančių supaprastintos trislsuoksnės struktūros organinių šviesos diodų (angl. „organic light emiting diode“, toliau OLED); paremtų šių junginių panaudojimu, gamybą. Šiame projekte mes pateikiame naujo tipo eksipleksų kūrimo principus, kai tuo pačiu metu lygiagrečiai formuojasi D/D-A ir D-A/A tipo eksipleksai. Šių eksipleksų panaudojimas šviestukuose leistų išgauti baltą šviesą naudojant supaprastintą OLED stuktūrą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Bus sukurti prototipiniai mažų kaštų, supaprastintos struktūros, baltai šviečiantys organiniai šviesos diodai, panaudojant naujai susintetintus universalius eksipleksus formuojančius (D-A) junginius, pasižyminčius termiškai aktyvuotąja uždelstąja fluorescensija (TADF); aukštu fotoliuminescensijos kvantiniu našumu (angl. „photoluminescence quantum yield“, toliau PLQY); subalansuota krūvininkų pernaša (~10-3 cm2/Vs); aukšta tripletine energija (>2.8 eV) ir suderintais energetiniais lygmenimis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-01 - 2020-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Nacionalinis Lvovo politechnikos institutas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku