Azochromoforais funkcionalizuotų galio nitrido paviršių kūrimas ir tyrimas (AZOGAN)

 

Projekto nr.: MIP-078/2012

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Simona Urnikaitė

Trukmė:
2012 - 2014

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Sintetinės chemijos institutas