Aukšta tripletinės būsenos energija pasižyminčių medžiagų mėlyniems organiniams šviesos diodams sintezė ir tyrimai (BLUEOLEDS)

 

Projekto nr.: TAP LLT-2/2017

Projekto aprašymas:

Organinių mėlynos šviesos diodų efektyvumas ir veikimo trukmė vis dar yra nepakankami palyginti su mažesnės energijos šviesos (pvz. žalios arba raudonos) diodais. Atradus fosforescencinius ir uždelstosios fluorescencijos (TADF) emiterius tapo įmanoma pasiekti arti 100% vidinį kvantinį OLED efektyvumą. Norint pasiekti didelį išorinį OLED efektyvumą (20% ir daugiau) būtina naudoti pagalbines medžiagas, kurios tinkamai perneštų elektros krūvininkus (skyles ir elektronus) ir užtikrintų efektyvų energijos perdavimą emiteriui. Medžiaga, kurioje disperguojamos emiterio molekulės šviesos emisijos sluoksniui suformuoti, yra vadinama matrica. Mėlynos šviesos dioduose matricos medžiaga turi pasižymėti ne tik gerakrūvininkų pernaša, bet ir didele tripletinės būsenos energija (>2,8 eV). Šio projekto tikslas yra bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos ir Taivano tyrėjams sukurti naujas organines medžiagas, kurios pasižymėtų didele tripletinės būsenos energija, efektyvia teigiamų ir/arba neigiamų krūvininkų pernaša bei gebėjimu sudaryti morfologiškai stabilius amorfinius sluoksnius. Pritaikius šias medžiagas planuojama gauti efektyvius ir stabilius mėlynos šviesos diodus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva–Latvija–Kinija (Taivanas)


Projekto rezultatai:

Bus sukurtos stabilias organinės elektroaktyvios medžiagos, pasižyminčios didele tripletinės būsenos energija, efektyvia teigiamų ir/arba neigiamų krūvininkų pernaša bei gebėjimu sudaryti morfologiškai stabilius amorfinius sluoksnius. Bus sukonstruoti ir charakterizuoti efektyv9s ir stabilūs mėlyni organiniai šviesos diodai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-01 - 2019-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Tunghai universitetas, Latvijos universitetas

Vadovas:
Juozas Vidas Gražulevičius

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra