Aukšta tripletine energija pasižyminčių organinių medžiagų tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0266

Projekto aprašymas:

Mokslinio darbo tikslas susintetinti naujas bipolines aukšta tripletine energija pasižyminčias medžiagas, kurios būtų tinkamos mėlyną šviesą skleidžiančių TADF emiterių imobilizavimui.
Susintetintos steriškai suvaržytos struktūros organinės medžiagos bus išgrįnintos chromatografiškai, jų struktūra įrodyta spektroskopiniais metodais, bus charakterizuotos susintetintų medžiagų bei spinduolio kompozicijos, nustatytos emisijos kvantinės išeigos, emisijos gesimo trukmės, nustatytos susintetintų medžiagų tripletinės energijos.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Gauti rezultatai bus panaudoti publikacijos ruošimui

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ramūnas Lygaitis

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra