Asimetriniai termiškai aktyvuotos uždelstos fluorescencijos spinduoliai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0021

Projekto aprašymas:

Trečios kartos OLED spinduolis nutolo nuo organinių medžiagų su sunkiaisiais metalais link grynai organinių junginių pasižyminčių termiškai aktyvinta uždelstąja fluorescencija (TADF). Panašiai kaip ir fosforescenciniai OLED, TADF OLED gali pasiekti 100 % IQE, kuris pasiekiamas dėl atvirkštinio tarpsisteminio perėjimo (RISC). Kol kas stipriausiai išplėtota strategija gauti efektyvius mažamolekulinius TADF spinduolius yra TADF spinduolių kūrimas iš dviejų pagrindinių struktūrinių dalių, iš kurių viena pasižymi elektronų donorinėmis, o kita – elektronų akceptorinėmis savybėmis. Tokiose molekulėse TADF efektas pasireiškia dėl stipriai lokalizuotų molekulinių orbitalių donoro ir akceptoriaus dalyse, kas veda prie efektyvios krūvio pernašos sužadintoje būsenoje ir mažo energijų skirtumo tarp tripletinių ir singletinių būsenų, leidžiančio vykti RISC. Naudojant skirtingus donorinius fragmentus galima gauti asimetrinės struktūros TADF spinduolius. Šio projekto tikslas – naujų asimetrinės struktūros TADF spinduolių fotofizikinių savybių tyrimas bei jų pritaikymas OLED formavime.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Atliktas asimetrinių TADF spinduolių fotofizikinių savybių tyrimas naudojant spektrospijos tyrimo metodus, išbandyti spinduoliiai įterpiant į matricą, vakuuminio garinimo metodais suformuoti OLED prietaisai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dmytro Volyniuk

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra