Apynių (Humulus lupulus L.) perdirbimas į vertingus komponentus taikant aukšto slėgio ekstrakciją anglies dvideginiu

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0150

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – Apynių (Humulus lupulus L.) perdirbimas į vertingus nepolinius komponentus taikant aukšto slėgio ekstrakcijos anglies dvideginiu metodą. Bus nustatyti pasirinktos veislės apynių pagrindiniai cheminės sudėties rodikliai, atlikta nepolinių (lipofiliškų) apynių komponentų ekstrakcija aukštame slėgyje naudojant aplinkai ir maistui nekenksmingą tirpiklį CO2, nustatytos optimalios šio ekstrakcijos proceso sąlygos bei įvertinta gauto apynių CO2 ekstrakto fitocheminė sudėtis bei in vitro antioksidacinis aktyvumas įvairiose modelinėse sistemose. Mokslinės praktikos rezultatai bus pristatyti ir apibendrinti baigiamojoje praktikos ataskaitoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Ataskaita

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2019-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vaida Kitrytė

Trukmė:
2018 - 2019

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra